Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversitesi ünvanına sahip olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde, İHA’ların havada kalma süresini artıracak mikrotüp hidrojen yakıt pili geliştirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Üniversitenin  Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bora Timurkutluk’un yürütücülüğünde hazırlanan "Özgün Mikrotüp Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen piller, yüzey özelliği sayesinde İHA’ların uçuş süresini geleneksel mikrotüpe göre iki kat artıracak.

Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen projenin çalışma ekibinde, proje yürütücüsü Timurtkutluk’un yanı sıra Üniversitenin  Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Disiplinler Arası) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Timurkutluk, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tolga Altan ve Arş. Gör. Dr. Sezer Önbilgin ile yüksek lisans ve doktora düzeylerinde lisansüstü öğrenciler yer alıyor.

Niğdeli Öğrencilerin TÜBİTAK Projesine 3 Madalya Niğdeli Öğrencilerin TÜBİTAK Projesine 3 Madalya

Proje kapsamında geliştirilen mikrotüp piller sayesinde geleneksel mikrotüp tasarımına göre iki kat daha fazla performans elde edildiğini belirten Timurkutluk, ayrıca hidrojen yakıt pillerinin İHA’ların havada kalma süresini beş kata kadar artırma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede çalışmaların aralıksız sürdüğünü de sözlerine ekleyen Timurkutluk, projenin 27 ayda bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Proje ekibinde yer alan Doç. Dr. Çiğdem Timurkutluk, çalışma kapsamında düzlemsel katı oksit yakıt pilinin yüzey alanının artırıldığını ve böylece yaklaşık iki kat daha fazla performansa ulaşıldığını belirtti. Timurkutluk yaptıkları çalışma kapsamında laboratuvarda üretilen desteklerin diğer bileşenlerle kaplanarak hücre haline getirildiğini ve yaptıkları çalışmayla bu hücrelerin kaplanması sürecindeki kalınlıkların ısıl işlem sıcakları gibi parametrelerle optimize edildiğini söyledi. Projede en yüksek performansın elde edildiği parametrelerin hücreler uygulandığını da dile getiren Timutkutluk, böylece iki mikrotüp yerine bir deselendirilmiş mikrotüple aynı verim ve performansın elde edildiğini ifade etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Hidrojen ve Yakıt Pillerinde Uzmanlaşan Üniversite” ünvanı taşıyan Üniversitemizin, buna layık başarılara imza atmaya devam ettiğini belirtti. İHA’ların daha uzun sürede havada kalmasını sağlayacak bu projeyle Üniversitemizin hidrojen ve yakıt pillerindeki potansiyelini bir kez daha kanıtladığını belirten Rektör Uslu, çalışmanın ülkemizin savunma sanayisine doğrudan katkı sağlayacağına da vurgu yaptı.

Rektör  son olarak projeye verdikleri destekten dolayı TÜBİTAK’a ve projede emeği geçen öğretim üyelerimize teşekkür ederek Üniversitemizin bu tür bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine vermiş olduğu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Basın Bülteni