Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe’nin Patates Böceği ile Mücadele Projesine destek verildi.
Prof. Dr. Ayhan Gökçe yürütücülüğündeki 'Mineral Tabanlı Nanokompozitler ile Patates Böceği (Leptinotarsa Decemlineata Say.) Mücadelesinde Dsrna Etkinliğinin İyileştirilmesi' başlıklı proje, ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Gökçe yürütücüsü olduğu projenin ekibinde Doç. Dr. Eminur Elçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orkun Ersoy, Punjab Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Allah Bakhsh yer alıyor. Geliştirilen ve proje ekibinde üç Türk üniversitesi ile bir Pakistan menşeli üniversiteden öğretim üyelerinin yer aldığı projeyle patates üretiminde ana zararlı konumundaki patates böceğinde kimyasal mücadeleye bağımlı kontrol uygulamalarının azaltılması ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Hedef Genlerin Susturulmasını Hedefliyoruz”
Proje ile ilgili bilgi veren Gökçe, "Proje ile patates üretiminde ana zararlı konumundaki patates böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.) ile mücadelede RNA interferaz (RNAi) yöntemi kullanılarak genlerin dsRNA aracılığıyla susturulması ve dsRNA/mineral nanokompozit üretimine bağlı yeni uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda hedef genlerin susturulması ve elde edilecek olan dsRNA’ların arazi şartlarındaki bitkilere doğrudan uygulanması durumunda, UV ışınları gibi çevresel şartlar ve RNaz aktivitesine sahip enzimler nedeni ile bozulmasını engelleyebilmek için nanokompozit üretimi gerçekleştirilerek dsRNA’ların çevre şartlarında stabilitesi ve etkinliğinin artırılması araştırılacaktır. Projeyle kimyasal mücadeleye bağımlı kontrol uygulamalarının azaltılmasını ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz" dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise, patates üretiminde kimyasal mücadeleye bağımlılığı azaltmayı ve çevre dostu yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlayan projeden dolayı proje ekibini tebrik etti. Tarımda öncü olan üniversitede alanla ilgili ar-ge çalışmaları ile bilimsel araştırmaların devam edeceğini vurgulayan Rektör Uslu, üniversitenin bu tür çalışmaları her zaman destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.