Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde yeni dönemde izleyeceği yol haritasını belirledi.Şeffaflık, ortak akıl ve katılımcılık anlayışı ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkesinden hareketle hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı kamuoyuyla paylaşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, plan çerçevesinde belirlenen dört temel amaç ve 20 hedefe ulaşmak için çalışmalara başladı. Tarım, gıda, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs alanları başta olmak üzere birçok alanda öncü olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, yeni dönem Stratejik Planı’nda sahip olduğu potansiyel ve kaliteyi daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2023 yılında 'Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite' unvanını alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, konum tercihinin araştırma odaklı üniversite olarak kalmasına karar verdi. Yapılan açıklamada; “Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olmak' vizyonunu esas alan üniversitemiz, temel değerlerini ise ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, disiplinler arası çalışma kültürü, yenilikçilik, tarafsızlık ve hesap verebilirlik, sağlıklı, çevreye duyarlı ve güvenli yaşam, toplumsal sorumluluk, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek olarak benimsedi. 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da dört temel amaç ve bu amaçların altında 20 hedef belirlendi. Enerji ile birlikte tarım-gıda ve nanoteknoloji alanlarının yine öncelikli alanlar olarak kabul edildiği yeni dönem stratejik planımızda bu çerçevede eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasına, öncelikli alanlarda ihtisaslaşarak bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir araştırma üniversitesi olmaya, çevresel ve kültürel duyarlılık ekseninde toplumsal sorunların çözümüne katkı sunulmasına ve sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümün gerçekleştirilmesine vurgu yapıldı" ifadelerine yer verildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise; "Üniversitemizin, kamuoyuyla paylaşarak hayata geçirdiği 2024-2028 Stratejik Planı’nda belirlediği dört temel amaç ve 20 hedefe en üst düzeyde ulaşmasını temenni ediyorum" dedi. Üniversitenin yeni dönem Stratejik Planı’nın yönetsel süreçlerde açık sistem yaklaşımı ve şeffaflık anlayışı ile stratejik yönetim düzleminde kaynakların doğru planlanarak etkin ve verimli kullanılması ilkelerinden hareketle hazırlandığını belirten Rektör Uslu açıklamalarının devamında; “Cumhuriyeti’mizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde, ülkemizin 2053 vizyonunun yol haritasını ifade eden 12. Kalkınma Planı istikametinde hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı’mızın ‘Anadolu’nun Yükseköğretim ve Bilimde Parlayan Yıldızı’ Üniversitemizi çok daha ileriye taşımasını diliyorum” ifadelerini kullandı.