NİĞDE – Niğde Valiliği muhtarların mühür parası olarak nitelendirilen  vatandaşa hizmet karşılığı aldıkları ücretler yeniden düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre;

“ 16.12.1987 tarihli ve 19666 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinde;

-İkametgâh Belgesi

-Fakirlik Belgesi

-Nüfus Cüzdanı Örneği

-Nüfus Kayıt Örneği

-Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi

-Saklı Nüfus Belgesi

-Yer Değiştirmeler için Daimî İkametgâh Belgesi

-Menşe Şahadetnamesi

-Hayvan Satış Belgesi

-Adli Müzaheret Şahadetnamesi

-Tapu Temlik ve İntikal Belgesi

-Tapu İşlemlerinde Hüviyeti Onama Belgesi

-Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesinin”

Köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraklar olarak belirlendiği belirtilerek;

“Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, köy ve mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetleri tarafından yukarıda sayılan resmî belgelerin 2024 yılında azami satış bedeli 25.00.-TL (Yirmibeş Türklirası) olarak tespit edilmiştir. “ denildi.