Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Temmuz ayında ASFAT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Milli Savunma Eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’den devraldı. 

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'nun başında bulundupu ASFAT neler yapıyor
ASFAT  ın Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yeri çok büyük önem taşıyor.  

Millî Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Alpaslan Kavaklıoğlu'nun başında bulunduğu ASFAT ' onun açıklamalarından görelim.. 

Kavaklıoğlu ASFAT ın faliyetleri ilgili olarak şunları söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, artık dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe ulaşmıştır. Kuşkusuz bu noktaya gelinmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, Sayın Bakanımız ile ilgili idarecilerimizin vizyon ve destekleri büyük ehemmiyet taşımaktadır.

Bu irade ve desteğin etkisiyle Türk mühendisleri ve A'dan Z'ye kadar savunma sanayinin tüm paydaşları fedakârane bir biçimde yoğun bir mesai ile Türk Savunma Sanayiini bugün dünyada parmak ile gösterilir ve iftihar edilir bir noktaya taşımıştır. Millî Savunma Bakanlığımız çatısı altında 2018 yılında kurulan ASFAT da ülkemizin gerçekleştirdiği savunma sanayi hamlesinin içerisinde büyük roller üstlenmekte ve taşıdığı sorumluluğun bilinciyle aldığı görevleri başarıyla sürdürmektedir.

ASFAT, Millî Savunma Bakanlığımız çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılamanın yanı sıra askerî fabrika ve tersanelerimizin bakım, onarım ve idame alanlarındaki imkân ve kabiliyetlerini yurt dışında tanıtmak, bu alanlarda ihracat ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve projelerden elde edilen kazançları da Askerî Fabrika ve Tersanelerin modernizasyonuna aktararak bu tesisleri daha verimli ve üretken hale getirmek amacı ile kuruluşundan bugüne kendine özgü yapısı, mevzuatı ve imkân ve kabiliyetleri sayesinde savunma sanayisine farklı bir soluk getirmiştir.

Projeleri hayata geçirirken “en iyisini, en uygun fiyata, en kısa sürede, en yüksek yerlilik oranı” ile yapma prensibini benimseyen kuruluşumuz; Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile dost ve müttefik ülkelerimize destek sağlamaya devam etmektedir. “Dünyanın lider savunma sanayii şirketleri arasında yer alma” vizyonunu benimsemiş olan ASFAT, her geçen gün artan iş kapasitesi ile uluslararası bir şirket olmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Bu yolculukta, kurumsallaşma sürecinden uluslararası iş ağının oluşturulmasına kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

İçinde bulunduğumuz çağda her geçen gün yeni bir teknolojik gelişmeye şahit olmakta ve 3 buna paralel olarak harp sahası dinamiklerinin de aynı hızda değiştiğini görmekteyiz. Dolayısıyla ASFAT olarak bizlere düşen sorumluluk her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle, belirlenen vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda; çekirdek yetenek alanlarına odaklanan, temel sorun alanlarına çözüm üreten, gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatlara erişim sağlayacak bir yaklaşım ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Paydaşlarımız ile iş birliği içerisinde, küresel savunma sanayii alanında daha sağlam adımlarla ilerlemek üzere ortaya konulan amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gereken tüm çabanın gösterileceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ASFAT 2021-2023 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun stratejik yaklaşımımıza önemli katkılar sunmasını diliyor, bu itibarla emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Alpaslan KAVAKLIOĞLU

Millî Savunma Bakan Yardımcısı

ASFAT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan