İl Sağlık Müdürü Karaca: "Niğde'de uzman hekim sayısı 59'dan 257'ye çıktı"

Niğde İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bahadır Karaca, yaptığı açıklamada Niğde’de yatak sayısının 394’ten 933’e, uzman hekim sayısının ise 59’dan 257’ye çıktığını söyledi.

İkinci ve üçüncü sağlık tesislerindeki yatak kapasitesinin 2002 yılından 2023 yılı sonuna kadar 2.4 katına yükseldiğini belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Karaca, “İkinci ve üçüncü sağlık tesislerimizdeki yatak kapasitesi ise 2002 yılından 2023 yılı sonuna kadar 2.4 katına çıkarak artarak, yatak sayımız 394’ten 933’e yükselmiştir" dedi.

Niğde merkezdeki hastanede uzman hekim sayısı 59’dan 257’ye yükseldiğini ifade eden Dr. Karaca, “İlimizdeki kamu sağlık tesislerinin personel durumu açısından; ilimizde 2002 yılında toplam 1742 sağlık çalışanı varken, 2023 yılı sonunda Niğde’de 4706 kişilik bir sağlık çalışanı ordusu var. Bu sağlık çalışanı sayısında 1,7 katlık bir artış demek. Tüm branşlardaki uzman hekim sayısı ise 59’dan 257’ye çıkarak 4,4 katına yükselmiş durumda. Yine pratisyen hekim sayımız 2002 yılında 142 iken, bu sayı 2023 yılında 241’e çıkmış ve bu da 1,7 katlık bir artışa tekabül etmektedir. Diş hekimi sayımız ise 2,65 katına çıkarak 31’den 96’ya yükselmiş durumda. Toplam hekim sayısı olarak baktığımızda 2002 yılında 232 olan sayının 2,6 katına çıkarak 2023 yılı sonunda 594’e ulaştığını görüyoruz. Ebe-hemşire sayımız ise yaklaşık 2,31 katına çıkmış ve 526 olan ebe-hemşire sayısı bin 213’e yükselmiştir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizdeki 11 olan ünite sayımız, 2023 yılına kadar 3,36 kat artarak 48’e çıkmıştır. Bu ADSM’deki muayene kapasitemizi arttırarak, yıllık muayene sayımızın 65 bin 386’dan 245 bin 346’ya çıkmasını sağlamıştır. Yine ikinci ve üçüncü basamak muayene odası sayımız üç katına çıkarak 51’den 153’e ulaşmış ve bu uzman hekim sayısındaki artışla birleşince de ikinci ve üçüncü basamak muayene sayılarımız 652 bin 256’dan 2 milyon 431 bin 398’e yükselmiştir ki bu yüzde 273’lük bir muayene kapasitesi artışını yansıtmaktadır” dedi.